село Синівка,Липоводолинського району,Сумської області, телефон:5-74-32,SUNPAL_KF@MAIL.RU,WWW.KABFIZ.BLOGSPOT.COM
Серед величних усіх наук є фізика чарівна , підвладні простір їй та рух і час , що йде невпинно . . .

27.02.12

ЛЕВЕНЯ - 2012
    Конкурс проводиться в один день 1 квітня 2012 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.Конкурс триває 75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.Учасникам конкурсу пропонується 30 цікавих тестових завдань різного ступеня складності (10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних).До кожного завдання є три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна. На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь.Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною.Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.За неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, що визначено за дану задачу.Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує авансом.Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився конкурс, та інформаційний вісник. Учасники, що покажуть відмінний результат додатково отримають інформаційний вісник «Левеня-2012» вітає переможців» .