село Синівка,Липоводолинського району,Сумської області, телефон:5-74-32,SUNPAL_KF@MAIL.RU,WWW.KABFIZ.BLOGSPOT.COM
Серед величних усіх наук є фізика чарівна , підвладні простір їй та рух і час , що йде невпинно . . .

13.07.13

01.04.13

Державна підсумкова атестація з фізики
2012-2013 навчальний рік.
Державна підсумкова атестація з фізики проводиться у письмовій формі за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас» (авт. Непорожня Л.В., Петренко А.М., Овсянніков О.А., Селезнев Ю.О. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).Збірник містить 36 варіантів атестаційних робіт. Учні які вивчали фізику за програмою рівня стандарту виконують 8 завдань початкового рівня( 1.1–1.8), чотири завдання середнього рівня(2.1.–2.4), три завдання(3.1–3.3), які є для цього рівня завданнями достатнього і високого рівнів.Учні які вивчали фізику за рівнем стандарту виконують атестаційну роботу протягом 90 хвилин. Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується.Під час роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо). Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.

27.01.13

ЗНО з фізики: особливості тесту 2013 року


        Тест зовнішнього незалежного оцінювання з фізики у 2013 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, а також завдань відкритої форми з короткою відповіддю.
       Загальна кількість завдань тесту з фізики – 34, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.
      Завдання з вибором однієї правильної відповіді - до кожного завдання буде подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.До тесту ЗНО з фізики включено 20 завдань цієї форми (від №1 до №20), виконання яких оцінюватиметься в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал - якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
     Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб правильно виконати завдання учаснику тестування необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання буде вважатися виконаним, якщо учасник правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.Тест містить 4 завдання на встановлення відповідності (від №21 до №24), виконання яких оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
       Завдання відкритої форми з короткою відповіддю - під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей. Тест містить 10 завдань відкритої форми з короткою відповіддю (від №25 до №34), виконання яких оцінюється 0 або 2 тестовими балами.2 бали - якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
       Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
       Максимальна кількість балів, яку зможе набрати учасник тестування правильно виконавши всі завдання тесту ЗНО з фізики – 56.
      Зміст тесту ЗНО з фізики визначений відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.
     Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п’ять тематичних блоків: “Механіка”, “Молекулярна фізика та термодинаміка”, “Електродинаміка”, “Коливання і хвилі. Оптика”, “Елементи теорії відносності. Квантова фізика”, які, в свою чергу, розподілено за розділами і темами.