село Синівка,Липоводолинського району,Сумської області, телефон:5-74-32,SUNPAL_KF@MAIL.RU,WWW.KABFIZ.BLOGSPOT.COM
Серед величних усіх наук є фізика чарівна , підвладні простір їй та рух і час , що йде невпинно . . .

16.04.15


Меркурій 
Меркурій - найближча до Сонця велика планета Сонячної системи. Меркурій - найшвидша планета в Сонячній Системі, вона рухається орбітою навколо Сонця з середньою швидкістю 47,87 км/с, що майже вдвічі більше швидкості Землі. Така швидкість і той факт, що Меркурій розміщений ближче до Сонця, ніж Земля, приводять до того, що один рік на Меркурії (час його повного оберту навколо Сонця) становить усього 87,99 днів. Меркурій належить до внутрішніх планет, оскільки його орбіта лежить ближче до Сонця, ніж пояс астероїдів. Після позбавлення Плутона статусу планети, Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи. Меркурій обертається навколо Сонця доволі витягнутою еліптичною орбітою, площина якої нахилена до площини екліптики під кутом 7°00'15". Відстань від Меркурія до Сонця змінюється від 46,08 млн км до 68,86 млн км. Період обертання навколо Сонця (меркуріанський рік) становить 87,97 земної доби, а середній інтервал між однаковими фазами (синодичний період) - 115,9 земної доби. Відстань до Меркурія від Землі змінюється від 82 до 217 млн км. Максимальний кутовий розмір планети при спостереженні з Землі становить 13", мінімальний - 5". Середня швидкість руху Меркурія орбітою навколо Сонця - 47,89 км/с. За формою Меркурій близький до кулі з екваторіальним радіусом (2440 ± 2) км, що приблизно в 2,6 рази менше, ніж у Землі. Різниця півосей екваторіального еліпсу планети становить десь 1 км; екваторіальне й полярне стискання незначні. Відхилення геометричного центру планети (кулі) від центру мас - у межах 1,5 кілометри. Площа поверхні Меркурія в 6,8 разів менша, а об'єм - у 17,8 разів менший за земні.Маса Меркурія дорівнює 3,31·1023 кг, що приблизно в 18 разів менше маси Землі. Середня густина близька до земної й становить 5,44 г/см³. Прискорення вільного падіння поблизу поверхні - 3,7 м/с2.

Брати Райт

Вілбер, народився 16 квітня 1867 біля Ньюкасла в Індіані, а Орвілл — 19 серпня 1871 у Дейтоні, штат Огайо. Їхній батько був єпископом і через його роботу родині доводилося часто переїжджати, аж поки в 1884 вони не влаштувалися в Дейтоні. Навчання в школі ніколи не було для братів особливо важливим, а вищу освіту вони так і не одержали. У школі почали робити повітряних зміїв, яких продавали. В 1900 вони почали експериментувати зі своїм першим планером у Кітті-Хоук, а в 1901 випробували другий планер. В 1902 році приступилися до створення першого моторного аероплана, двигун для якого зібрали самі. Маса двигуна — 77 кг, швидкість обертання вала — 1200 про/хв, потужність 12 кінських сил.17 грудня 1903 зробили перший в історії пілотований політ на моторному аероплані «Флайєр-1». Дальність першого польоту (пілотом був Орвілл) склала 37 метрів. Апарат пробув у повітрі 12 секунд. У той же день уже Вілбер протримався в повітрі 59 секунд і подолав 260 метрів.У наступні два роки продовжували вдосконалювати конструкцію аероплана й зробили понад 200 польотів. 22 травня 1906 одержали патент на свій винахід. В 1909 Брати створили компанію «Райт», що займалась виробництвом літаків та підготовкою пілотів.
Піролізні котли


Піроліз - в чому він полягає?Це здатність деревини розкладатися в процесі горіння на газ і тверді залишки, а саме вугілля. Але для того, щоб даний процес протікав за всіма правилами, необхідно створити певні умови : висока температура,нестача кисню.Для цього потрібна спеціальна конструкція, яка зможе забезпечити все необхідне для піролізу. Вона реалізована в промислових газогенераторних котлах і являє собою зварену ємність, виконану з сталі товщиною не менше 5 мм. Це обумовлено високими температурами, при яких відбувається спалювання палива.Принцип роботи опалювальних апаратів заснований на спалюванні палива, але газогенераторні котли мають істотну відмінність від класичних. Воно полягає в спалюванні не тільки дров, але і газу, які виділяється при їх горінні. Така особливість дозволила уникнути частих чисток апаратів, так при спалюванні піролізного газу не утворюється сажа, а вихід золи також мінімальний.Конструктивно котел складається з двох камер - це його головна відмінність від інших аналогічних пристроїв. Така особливість потрібно для нормального протікання процесу.Камера завантаження застосовується для спалювання дров за певних умов. Саме в ній відбувається поділ дров на сухий залишок і гази, які потім надходять у другій відсік. У неї здійснюється примусова подача вторинного повітря, що сприяє поліпшенню горіння палива.Поділ камер виконано за допомогою колосника, з укладеними на нього брикетами. У топці при роботі котла створюється підвищений аеродинамічний опір, тому в таких апаратах зазвичай використовують примусову тягу. Її реалізують використовуючи:димосос,вентилятор.Біогаз

  Біогаз - суміш газів. Його основні компоненти: метан (CH4 - 55-70%, вуглекислий газ (СО2) - 28-43%, а також у дуже малих кількостях інші гази, наприклад - сірководень (H2S).У середньому 1 кг органічної речовини, біологічно розклавшись на 70%, виробляє 0,18 кг метану, 0,32 кг вуглекислого газу, 0,2 кг води і 0,3 кг нерозкладного залишку.

  Для отримання біогазу в домашніх умовах можна використовувати рослинні та господарські відходи, гній, стічні води і т. п. У процесі ферментації рідина в резервуарі має тенденцію до поділу на три фракції. Верхня - кірка, утворена з великих частинок, які захоплюються та піднімаються бульбашками газу. Через деякий вона час може стати досить твердою і буде заважати виділенню біогазу. У середній частині ферментатора накопичується рідина, а нижня, грязеподібна фракція випадає в осад.Бактерії найбільш активні в середній зоні. Тому вміст резервуара необхідно періодично перемішувати - хоча б один раз на добу, а бажано - до шести разів. Перемішування може здійснюватися за допомогою механічних пристроїв, гідравлічними засобами (рециркуляція під дією насоса), під натиском пневматичної системи (часткова рециркуляція біогазу) або за допомогою різних методів самоперемішування.

15.04.15Приклади професійно

спрямованих вебпосилань  

курсу фізики  :

 
 
в професії водія автомобіля:
1)принцип роботи дизельного двигуна https://www.youtube.com/watch?v=CE9mkmyLci4
2) золоте правило механіки https://www.youtube.com/watch?v=0VI5lYbaetY
3) сила тертя і т.д.  https://www.youtube.com/watch?v=Av-jj8NNrv8
4) дифузія газів https://www.youtube.com/watch?v=mr019acRFhU
5) автомобільний генератор https://www.youtube.com/watch?v=ILhsaK-oRBg
в  професії  будівельника
1) підйомний кран  https://www.youtube.com/watch?v=FNyABmOjBbE
2) гідроізоляція фундамента https://www.youtube.com/watch?v=PTsTRi16f9o
в  професії  кухара
1) кипіння води http://video.i.ua/user/924530/16507/78939/
в професії швачка
1) виготовлення тканини https://www.youtube.com/watch?v=QSX8eo2Asrc
2) екологічно чистий одяг https://www.youtube.com/watch?v=IxsNr9BmYZw
3) деякі терміни http://blog.i.ua/user/6947712/1550578/
в професії оператор комп’ютерного набору
3) оптичний диск  https://www.youtube.com/watch?v=qQy68QniRYc

                                                     ДПА-2015 з фізики в старшій школі (11 клас)

       Завдання для атестації з фізики розробляються вчителем так, щоб дати можливість перевірити рівень навчальних досягнень школярів:на розуміння основних фізичних понять і законів;вміння аналізувати фізичні явища та процеси;
навички розв’язання задач.Для проведення атестації готують варіанти атестаційних робіт, що включають завдання різних  рівнів складності. Завдання повинні бути різного типу, а саме: тести на встановлення однієї правильної відповіді, тести на встановлення відповідності, задачі та творчі запитання з відкритою розгорнутою відповіддю.З метою врахування різного рівня підготовки учнів відповідно до навчального профілю, атестаційна робота для учнів профільного рівня навчання повинна містити збільшену кількість завдань високого рівня складності. Для учнів, які вивчали фізику на рівні стандарту або на академічному рівні, доцільно пропонувати більше завдань початкового та достатнього рівнів складності.При розв’язуванні задач звертають увагу на такі вимоги щодо запису: 
«дано» в умові задачі у вигляді загальноприйнятих фізиці позначень;
запису повних формул, які використовуються під час розрахунків;
хід розв’язання з усіма послідовними діями і необхідними поясненнями, графічними ілюстраціями;
результати обчислень у вигляді числа в тих одиницях виміру, які зазначено в умові задачі;
повна відповідь, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів.
Запитання з відкритою відповіддю потребує повної, логічної, розгорнутої відповіді з визначенням сутності запропонованих у завданні фізичних явищ, формулюванням фізичних законів, аналізом явищ і процесів, наведенням ілюстрацій у вигляді графіків, таблиць або схем та обґрунтуванням висновків.

Складено на підставі наказу МОН № 192 від 20.02.15 року «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році».

ЗНО-2015
      У 2015 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2015 року.Кожен учасник ЗНО  має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів .
Два рівні складності сертифікаційної роботи (тесту)
Абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української мови і літератури та математики двох рівнів складності – базового і поглибленого, обрати який слід буде під час реєстрації. Рівень складності тесту, необхідний для вступу на навчання, визначатиметься Правилами прийому до вищого навчального закладу.
Державна підсумкова атестація (ДПА) з української мови
Для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати ДПА.  Вони визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови.
Встановлення «порогового бала»
Для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання.
                                     Графік ЗНО-2015
Основна сесія                                                         Додаткова сесія

24 квітня        українська мова і література            9 червня      
3 червня         французька мова                            18 червня     
5 червня         німецька мова                                23 червня
8 червня         іспанська мова                               25 червня     
10 червня       англійська мова                             30 червня                
12 червня       математика                                       1  липня 
15 червня       російська мова                                 2  липня
17 червня       біологія                                             3  липня 
19 червня       історія України                                 6  липня
22 червня       фізика                    7  липня
24 червня       географія                                           8  липня  
26 червня       хімія                                                   9  липня

14.04.15Як відомо, вітроустановки бувають двох типів - з вертикальною віссю і горизонтальної, або креслень і лопатеві. У карусельного виду вісь обертання вертикальна, у лопатевого - горизонтальна. Оскільки карусельна вітроустановка не вимагає висоти, а може працювати безпосередньо біля поверхні на невеликий опорі, то зараз розповімо про те, як її зробити власними руками.
Крильчатка - ловець вітру.
Саме з неї почнемо робити нашу вітряну електростанцію. 
Лопаті можна зробити з фанери, з тонкої залізної пластини, з дюралюмінію, пластику. На ваш вибір. Що є під рукою в потрібній кількості, то і вибирайте. Єдина вимога до результату цього етапу роботи - виріб повинен бути максимально легким, суворо симетричним, щоб при обертанні не було поштовхів.Чотири хрестовини, на які кріпляться лопаті, найзручніше зробити зі сталевих смужок перетином 5 на 60 мм. Вони служитимуть більш тривалий час, ніж дерев'яні. В якості вертикальної осі електростанції треба використовувати сталеву трубу діаметром не менше 30 мм і довжиною 2 метри. Тут все залежить від розміру двох шарикопідшипників, під які треба вибирати діаметр осьової труби. У нижній частині труби прикріпіть два шківа різного діаметру. Через ремінь обертання буде передаватися на вітрогенератор, укріплений поруч з установкою.
 Залишилося зварюванням приварити до осі сталеві хрестовини ротора, до яких прикріплені лопаті вітряка. Ретельно виміряйте відстань від осі до кожної лопаті. Воно має бути рівним. Після збору ротора покрийте його олійною фарбою. При вітрі до 10 м / сек і при використанні автомобільного генератора така установка буде давати потужність 800 ват. Не забувайте постачити вітрогенератор потужним акумулятором, що дасть можливість більш тривалий час користуватися енергією при повній тиші..Автомобільний генератор - відмінний агрегат для пристосування його до роботи вітряка. Його неважко знайти в будь-якому гаражі, автосервісі, та й у магазині він коштує дешевше.Для умільців з багатим досвідом є над чим подумати, щоб перетворити автомобільний синхронний генератор в асинхронний і застосувати його для вітряної електростанції.

Відно́влювана енерге́тика (англ. renewable energetics) — енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії. До відновлюваних джерел енергії належать періодичні або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільністю Землі як космопланетарного елемента:Сонячна енергетика; Гідроенергетика; Біоенергетика; Вітроенергетика; Геотермальна енергетика; Енергія морських хвиль.На водяну енергетику припадає 3,4% світового виробництва енергії .Україна має величезний гідрологічний потенціал – до 5 млрд кВт*год на рік . Крім того, також має чималий досвід використання потоку води, починаючи від водяних млинів і закінчуючи дніпровським каскадом ГЕС.

 В Україні виробництво палива з лушпиння соняшника зросло майже на 35%.Про це йдеться у аналітичному огляді ринку твердого біопалива України, підготовленого компанією Pro Consulting. Аналітики впевнені, що стійке зростання обсягів виробництва твердого біопалива в Україні зумовлене стабільною сировинною базою, наявність якої гарантують родючі землі та розвинене сільське господарство.  Сьогодні на українському ринку працює понад 200 компаній, які виробляють тверде біопаливо у вигляді пелет або брикетів. Близько 80% продукції йде на експорт в країни Європи, зокрема, у Польщу (26,1%), Німеччину (24,1%), Італію(16%), Чехію(15%). Як прогнозують аналітики Pro Consulting, в умовах енергетичної кризи, викликаної гострим дефіцитом газу, вугілля й електроенергії, внутрішнє споживання твердого біопалива в Україні в найближчі роки може збільшитись до 40%.Паливо з лушпиння соняшнику, яке виготовляють великі олієпереробні підприємства України, нині займає 70% в структурі твердопаливного виробництва, на другому місці паливо з відходів деревини, на яке припадає на 25%.Енергетичний потенціал - 2.3 млн т лушпиння у рік .Енергетичний вихід - 5000-5200 ккал з 1 кг палива.

Солома — стратегічний ресурс України.
Використання соломи для енергетичних цілей може  зекономити Україні до 14 млрд м3 газу.Теплова енергія 1 кг соломи з вологістю  15% становить 14,3 МДж, що відповідає запасам енергії в 0,81 кг деревини, 0,75 кг грубого вугілля або 0,41 м3 природного газу.При зростанні валового збору зерна до 80 млн тонн потенційно для енергетичних цілей можна використати біля 40 млн тонн соломи. Енергія від такої кількості соломи перевищує потужності всіх опалювальних котелень, що експлуатуються у сільській місцевості. Використання соломи в таких обсягах дозволило б зекономити від 4,5 до 14 млрд м3 природного газу і зменшити викиди СО2 до атмосфери приблизно на 12-16 млн тонн.